VII Encontro Anual - A Europa e o Mundo: Cultura e Sociedade na Europa pós 1945